Có gì hay ở các Bản Làng

Sau khi tham gia 1 dự án về thuốc nam tại các tỉnh Miền Bắc Việt Nam. Hiệp cùng cả đoàn đã đi phỏng vấn rất nhiều người và đơn vị từ:

  1. Ông Lang, Bà Mế tại các bản làng. Nơi mà việc chữa bệnh không được tính bằng tiền mà chỉ là “Lòng thành” của người bệnh khi chữa khỏi có phần quà cảm ơn chủ nhà, phần quà đó sẽ được thắp hương tưởng nhớ công lao tìm tòi, phát hiện ra cây thuốc, bài thuốc của “Các cụ” và đã truyền lại cho con cháu. Họ ở nhà làm việc bình thường và những người bệnh ai biết thì đến, ai khỏi thì giới thiệu cho người khác.
  2. Những Phòng trẩn trị sử dụng thuốc nam gia truyền: những chủ bài thuốc này vẫn ở các bản làng nhưng họ có cơ hội tiếp cận thông tin tốt hơn, đã có “bằng cấp” và chữa bệnh cho nhiều bệnh hơn.
  3. Những người dân Bản địa hiểu cây thuốc trên rừng và chỉ họ có thể thu gom được cây thuốc, họ cung cấp nguồn dược liệu cho các Ông Lang, Bà Mế và nhiều phòng trẩn trị.
  4. Rồi những thanh niên khởi nghiệp phát huy tiềm năng cây thuốc địa phương, ứng dụng máy móc hiện đại để sản xuất ra sản phẩm là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Rồi cả những bệnh nhận đã và đang sử dụng cây thuốc, bài thuốc với mong muốn khỏi bệnh, nhiều phần trong số đó khỏi bệnh, hoặc vẫn đang tiếp tục điều trị. Nhưng có 1 chia sẻ là: Ban đầu tưởng tuyến cuối là ở Hà Nội nhưng giờ mới thấy tuyến cuối là ở các Bản Làng.

Hiện nay, rất nhiều thông tin về cây thuốc đang được đăng tải với giá cũng vô cùng khác nhau và chất lượng thì khó có thể kiểm chứng.

Với kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình, rôi xây dựng Shopcaythuoc.com với mong muốn cung cấp sản phẩm đúng chủng loại, chất lượng và chi phí rất hợp lý. Tôi cũng mong muốn dùng 1 phần doanh thu từ trang web này để hỗ trợ những Ông Lang, Bà Mế, những người dân sống tại các bản làng có thêm việc làm, thu nhập và quan trọng hơn cả là biết cách thu hái bền vững, hiệu quả hơn.

Trọng Hiệp